Skip to main contentHyresvillkor vid hyra av stuga

Kort om avbokning

I korthet kan du avboka mot en expeditionsavgift fram till 30 dagar innan ankomst, oavsett vilka skäl du har. Om du vill ändra dig närmare ankomst än så kan vi ofta hyra ut stugan till någon annan och du kan få pengar tillbaka i alla fall. En pragmatisk lösning vid sidan om ordinarie villkor. Det finns Avbeställningsskydd att teckna men vi tycker att du gör klokt i att använda resekydd i hemförsäkringen istället för att köpa enkilda relativt dyra försäkringar vid varje resa. Skriv i Meddelanderutan vid bokning om du vill addera Avbeställningsskydd.

Läs mera om avbokning längre ned på sidan.

Ankomst: Normalt tidigast 15.00 ankomstdagen
Avresa: Normalt senast 11.00 avresedagen

Utrustning

I stugorna finns full utrustning för självhushåll. Medtag sänglinne, handdukar, toapapper, diskmedel kryddor mm.

Städning

Städning ingår ej i hyresbeloppet. Vid avresa skall stuglägenheten städas och all använd utrustning diskas. Om så ej sker kommer debitering av städavgift att göras i efterskott. Du kan med fördel boka slutstäd av vår entreprenör. Information om detta finns i Ankomstinformationen.

Betalning

Båda parter är bundna av hyresavtalet så snart bokningen skriftligen bekräftats och hyresgästen betalat anmälningsavgiften (eventuellt hela hyresbeloppet). Anmälningsavgiften är 2000:-/stuga. Anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar efter det att hyresgästen fått hyresbekräftelse eller per det datum som anges på faktura. Slutbetalning skall ske senast 60 dagar innan ankomstdagen eller det datum som anges på faktura. Om bokning skett senare än 60 dagar innan ankomstdagen skall hela hyresbeloppet inbetalas omgående.

Nycklar

Nyckelutlämning sker efter överenskommelse men vanligtvis i kodlåst nyckelskåp vid stugan.

Avbeställning/avbokning

Expeditionsavgift vid avbeställning: 495:- per stuga.

1. Vid avbeställning av stugan tidigare än 30 dygn före utlovad ankomsttid återbetalas förskottsbetalning med avdrag för av uthyraren fastställd expeditionsavgift, se ovan.

2. Vid avbeställning senare än 30 dagar återbetalas ingen del av hyresbeloppet, avbokningen täcks ev av tecknat avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc.

Skriv i "Meddelande" i Bokningsformuläret om du vill köpa till Avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd ingår ej i hyresbeloppet, vi rekommenderar alla att ha tilläggstjänsten "avbeställningsskydd" i sin hemförsäkring. I de flesta fall ger detta ett bättre och billigare skydd än att köpa skyddet för varje bokning. Avbeställningsskydd kan tecknas och kostar då 495:- per stuga och vecka (eller den kortare period som hyrts). Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med bokningen och kan inte tilläggsbeställas i efterhand. Avbeställningsskyddet återbetalas ej vid annulering av stughyra.

Med undantag av expeditionsavgift om 195:- per stuga, återbetalas inbetald hyra vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall, som drabbat hyrestagaren själv eller dennes maka/make (alternativt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn, föräldrar eller syskon. Detta förhållande skall på ett direkt och menligt sätt påverka hyrestagarens möjlighet att genomföra resan och skall bestyrkas av därtill behörig läkare. Avbeställning skall ske före hyresförhållandets ikraftträdande. Avbeställningsskyddet träder i funktion endast om sjukdomen är akut och okänd vid bokningstillfället. Dessutom krävs att avbeställningen sker så fort sjukdomen inträffat. Läkaren (vi godkänner inte nätläkarintyg) skall uttryckligen avråda från resan, vilket skall framgå av läkarintyg, som dessutom skall innehålla följande upplysningar: a) Diagnos. b) Dag för första behandling/undersökning. c) Datum för den behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resan. 

Med vårt Avbeställningsskydd kan du avboka stugan fram till 30 dagar innan utlovad ankomsttid. Med undantag av expeditionsavgift om 195:- per stuga, återbetalas inbetald hyra.

Bokning och vård av stuga

Minimiålder för att boka stuga är 18 år. Åldersgränsen gäller samtliga i sällskapet med undantag för barn som reser i målsmans sällskap. Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla skador som uppstår i fastigheten och dess inventarier, åsamkade genom att du eller annan i sällskapet varit vårdslös. Antalet personer som övernattar i stugan får inte överstiga vad som anges i information om stugan avseende tillgängliga bäddar. Bokningen upphör att gälla ifall du eller någon i sällskapet begår skadegörelse eller uppträder störande.

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras omedelbart till uthyraren. Anspråk på ersättning skall för att vinna beaktande göras inom 14 dagar efter vistelsens slut och skall avfattas skriftligen.

Stugbokningens uppgifter, resenärens adressgivelse

Missförstånd kan ske vid bokning. Därför måste hyrestagaren ta del av alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen/fakturan. Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas omedelbart. Muntliga löften skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade. Hyrestagaren ansvarar för att han/hon kan nås av viktiga meddelanden under den adress och det telefonnummer som angetts.

Stugor

Stugorna är utrustade för självhushåll. Sänglinne, och handdukar måste hyrestagaren dock själv ta med sig. Antalet boende i stugan får ej överstiga antalet bäddar om avtal härom ej finnes. Uthyrning sker i regel med bytesdagar på torsdag eller söndag, om ej annat anges. I samband med storhelger kan andra uthyrningsperioder förekomma. Elström är inkluderad i stughyran.

Husdjur

Husdjur är oftast EJ tillåtna. Man får inte ta med husdjur om det inte uttryckligen framgår i beskrivningen av stugan att det är tillåtet.

Stugorna är inte Allergisanerade.

Använd filtret Husdjur vid sökning för att se stugor där det är tillåtet med djur.

Krig, naturkatastrofer, strejker, oförutsedda skador m.m.

Vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, andra liknande större händelser eller allvarliga problem i stugan som vi inte kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan, alternativt ordna likvärdigt eller bättre ersättningsboende.

Kontakt

Draen SkiBranäs AB
Tranebergsgatan 32
432 43 VARBERG
+46 720 623100
+46 720 623111 Felanmälan

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakta oss

Boende

Sociala medier

COPYRIGHT 2013-2023. ALL RIGHTS RESERVED.
Webbsida byggd av Joomlaproffs.se